Persian Plaza Hotel

Project

 در این پروژه نمای کلاسیک سیمانی با طراحی بسیار زیبا در قلب شهر اجرا گردید و با ریزه کاری ها و اجرای ابزارهای مختلف و دستبری های متعدد در قسمت نما و همچنین روف گاردن مجموعه، زیبایی خاصی به میهمانان این هتل هدیه داده است.

Persian Plaza Hotel

Project

 در این پروژه نمای کلاسیک سیمانی با طراحی بسیار زیبا در قلب شهر اجرا گردید و با ریزه کاری ها و اجرای ابزارهای مختلف و دستبری های متعدد در قسمت نما و همچنین روف گاردن مجموعه، زیبایی خاصی به میهمانان این هتل هدیه داده است.

پروژه هتل پرشین پلازا