Koohe Noor

Project

 در این پروژه شرکت ایفا آذر نما افتخار داشت تا در کنار طراح مطرح کشور جناب آقای مهندس مانی تاج وری یکی از زیباترین و فاخرترین نماهای کلاسیک را در کشور اجرا کند. در طراحی این نما که تماماً ابزار کاری و کار دست می باشد، شرکت ایفا آذرنما تمام اکیــــپ های مجرب و حرفـــه ای خود را به کار گمارده و تمامی دتایل ها و جزییات نما عیناً مطابق نقشه ها و عکس های ۳D اجرا گردیده است.

Koohe Noor

Project

 در این پروژه شرکت ایفا آذر نما افتخار داشت تا در کنار طراح مطرح کشور جناب آقای مهندس مانی تاج وری یکی از زیباترین و فاخرترین نماهای کلاسیک را در کشور اجرا کند. در طراحی این نما که تماماً ابزار کاری و کار دست می باشد، شرکت ایفا آذرنما تمام اکیــــپ های مجرب و حرفـــه ای خود را به کار گمارده و تمامی دتایل ها و جزییات نما عیناً مطابق نقشه ها و عکس های ۳D اجرا گردیده است.

پروژه کـــوه نـــور